กองทุนพัฒนายางพารา ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้ง ม. 5 บ้านหนองนาทราย

0
150

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กองทุนพัฒนายางพารา การยางแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้ง ม. 5 บ้านหนองนาทราย โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมผู้บริหารคณะร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้