การจัดหน่วยฉีควัคซีนป้องกันโรคโควิคเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดินดำ

0
173
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น. โรงพยาบาลเลย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยได้จัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดินดำ ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ
ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย และนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ ร่วมพบปะพี่น้องชาวตำบลนาดินดำ