การตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ ของ อปท.

0
211

วันที่ 13 มกราคม 2565 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มีกำหนดลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม การจัดการขยะ การสร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.นาดินดำ ได้นำขวดพลาสติกเปล่ามาทำเป็นถังขยะ และนำยางรถยนต์ที่ใช้แล้วมาทาสีสวยๆ เป็นที่นั่งพักผ่อน โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่า ฯ และคณะที่ออกตรวจเยี่ยมบู๊ทที่จัด ณ ลานวัฒนธรรม
ทต.นาอ้อ