การประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

0
311

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลนาดินดำได้เข้าประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ในการประกวดครั้งนี้ เทศบาลตำบลนาดินดำ ส่งบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 เข้ารับการการประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอเมืองเลยในการประเทศระดับจังหวัดต่อไป ในการประกวดได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านหนองทุ่ม เข้าร่วมงานในครั้งนี้