การประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ

0
212
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดการประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้นำชุมชน อสม. ผู้แทนเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน และคณะกรรมการกองทุน เข้าร่วมการประชุม  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาดินดำ ในครั้งนี้