การประชุมสภา ทต.นาดินดำ ครั้งแรก

0
325

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ ได้มีประชุมสภา ทต.นาดินดำ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา โดยได้รับเกียรติจากท่าน กิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย และท่านเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย ร่วมในการประชุมสภาครั้งนี้