การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1/2564

0
208

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2564 การแถลงนโยบายของท่านเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564