การเดินแบบชุดผ้าไทยการกุศล งานดอกฟ้าบาน ประจำปี 2565

0
243

การเดินแบบชุดผ้าไทยการกุศล งานดอกฟ้าบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2565 ณ เวทีกลาง งานดอกฝ้ายบาน โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ และนางพรรณทิพย์ บุตรเต นักพัฒนาชุมชนชำนาญ การ เข้าร่วมเดินแบบการกุศลในครั้งนี้