การแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนนาดินดำ ต้านยาเสพติด

0
342

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลนาดินดำจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล
และโรงเรียนนาดินดำ ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้