กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

0
511

อำเภอเมืองเลยร่วมกับหน่วยงานราชการและสำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรมจิตอาสารพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจริญสุข ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย