กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในวันพระราชสมภพ 3 มิ.ย.2565

0
24

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2565 ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้รอบ ๆ บริเวณหนองผำ โดยมีคณะผู้บรหาร สมาชิกสภาเทศบาล รพสต.หนองผำ นีักเรียน รร.บ้านหนองผำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ อสม. และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว