กิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

0
88

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานสงฆ์ภูผาบักโง่น ม.9 บ้านหนองหญ้าไซ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน เด็กนักเรียน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว