กิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2561

0
384

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเลย จัดการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องใน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ โดยได้รับเกียรติจากท่าน โสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก