กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

0
676

กิจกรรวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ