กิจกรรมโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการเด็กอนุบาลและปฐมวัย

0
340

เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการเด็กอนุบาลและปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองเลย (นายณรงค์ จีนอ่ำ) เป็นประธานในพิธี