ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลนาดินดำ

ที่ตั้งเทศบาลตำบลนาดินดำ ตั้งอยู่เลขที่ ถนน เลย – นาด้วง
ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย เลย
รหัสไปรษณีย์ 42000 โทรศัพท์ 0 4287 0790 โทรสาร 0 4287 0791

ไลน์ :   Facebook :