สถานที่ท่องเที่ยว

วัดถ้ำปิยะ

 

วัดถ้ำปิยะ สถานที่ปฏิบัติของสฆ์ และการทำบุญของชาวบ้าน เป็นวัดกลางหุบเขา บริเวณทางเขาเป็นสวนยางพารา

สำนักสงฆ์ผาจอกแก้ว สถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์และการทำบุญของชาวบ้าน อยู่แวดล้อมธรรมชาติและภูเขา มีสภาพเป็นธรรมชาติที่งดงาม
วัดบูรพาราม ม.2 บ้านหนองหญ้าไซ เป็นสถานที่ปฏิบัติของสงฆ์ มีลวดลายปูนปั้นประดับประดา บริเวณหัวเสา หน้าบัน เป็นลวดลายแบบนูนสูง
วัดถ้ำผาขาม

หนองหล่ม หมูที่ 5 บ้านหนองนาทราย ตำบลนาดินดำ

หนองหล่ม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหย่ สามารถขับรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ชมรอบหนองได้ หรือเดินเล่นได้รอบบริเวณ มีสภาพแวดล้อมรอบบริเวณที่
มีองค์ประกอบหลากหลาย เช่น แปลงผัก สวนผลไม้ ป่าไม้สัก
หนองฮี หมู่ที่ 11 บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ
หนองฮี เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่รอบเขาชาวบ้านยังใช้น้ำเพื่อการเกษตร