ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ร้องทุกข์ร้องเรียน

       ท่านสามารถส่งเรื่องร้องทุกข์ถึงเทศบาลตำบลนาดินดำ ได้โดยการส่งผ่านระบบ อีเมล์, หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำโดยตรง เมื่อได้รับเรื่องแล้วทางเทศบาลจะนำเรื่องราว และข้อมูลของท่านมาพิจารณาและปรับปรุงให้ชุมชนของเราดีขึ้น ทั้งนี้ท่านยังสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ถึงเทศบาลได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งแบบส่วนตัว (ส่งตรงถึง เทศบาล โดยการส่งอีแมล์เว็บบอร์ด และแบบเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยการใช้งานผ่านเว็บบอร์ดได้อีกด้วย

 

 

1. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงเทศบาลได้ผ่านทางอีเมล์
nadindam@hotmail.com

2. ส่งข้อมูลร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำโดยตรง

3.

โทรศัพท์ 0 4287 0790 โทรสาร 0 4287 0791

 ส่งคำร้องออนไลน์
จำนวนปี
เลือกทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยม
เบอร์ที่ต้องการใช้ติดต่อ
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ
ข้อความ/รายละเอียดที่ต้องการส่ง