งานเทศกาลข้าวใหม่

0
409

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ นำโดยท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ ณ บริเวณ สวท.เลย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้