ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลนาดินดำ

ความหมาย
วงกลมด้านนอก 
เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 
วงกลมด้านใน 
เป็นรูป ภูเขาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นานาชนิด
ทุ่งนาและลำห้วย เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีดินสีดำ

 

———————————–