ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
โทร. 042-810901, 042810902 โทรสาร 042-810901
facebook : tambonnamala
www.tambonnamala.go.th