ตู้ปันสุข ทต.นาดินดำ

0
311

เทศบาลตำบลนาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โดยท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมใจจัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความสุข เราจะเดินไปด้วยกัน”เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”