ทต.นาดินดำ มอบของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตำบลน้ำสวยค่ะ

0
682

ทต.นาดินดำ นำทีมโดยท่านนายก สรวิชญ์ ภูมิศรี และคณะ มอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตำบลน้ำสวย ค่ะ