ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวง 253 สายนาดินดำ – หนองหญ้าไซ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 บ้านนาดินดำ บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ

0
217
4-PAVM~1