ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวง 117 สายเจริญสุข – ทรัพย์มงคล หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 บ้านเจริญสุข บ้านทรัพย์มงคล

0
311
2--(E-~1