ประกาศกำหนดส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลนาดินดำตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 – 2563)

0
210

ประกาศกำหนดส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลนาดินดำตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 – 2563)