ประกาศเชิญชวน-กวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลนาดินดำ 2 จำนวน 1 หลัง

0
376
ประกาศเชิญชวน-กวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200