ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

0
208
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลนาดินดำ