ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ยากไร้ บ้านหนองผำ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย

0
349

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564  เวลา. 09.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่บ้านหนองผำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย  เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้แก่ ผู้กักตัว
ผู้ยากไร้ โดยกำหนดใส่ชุดจิตอาสา หรือใส่เสื้อเหลือง ภายใต้สถานการณ์ปัองกันโรคโควิด-19 รักษาระยะห่าง
ใส่แม๊ส