ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์ให้ชาวตำบลนาดินดำ

0
529

เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ทบทวนสิทธิเงิน 5,000 บาท จำนวน 13 ราย ณ บ้านหนองผำ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย