พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาดินดำ

0
403

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่จบการศึกษา ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการแสดงจากตัวแทนนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 9 ชุดการแสดง