พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
134

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนาดินดำ รพ.สต.ตำบลนาดินดำ
คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อปพร. ชรบ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีท่าน พ.ต.อ.พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาดินดำ
เป็นประธานในพิธี และท่านเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ ผู้กล่าวรายงาน