ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.นาดินดำ

0
530

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาดินดำ จัดโครงการผู้สูงอายุนาดินดำจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยการหันมาออกกำลังกาย ลดภาวะโรคเครียด สร้างความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสรวิชญ ภูมิศรี ประธานในพิธี และแขกผู้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก