มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

0
74

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ รพ.สต.หนองผำ ในโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  โดยนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ความรู้กับอสม.ในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และการดูแลลูกในครรภ์ ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์