รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมฯ ดำเนินกิจกรรม ” เติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง”

0
168

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย (นายเฉลียว วงศ์สาวัตร ) ได้ดำเนินกิจกรรม ” เติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง ” โดยนำปลาทูน่ากระป๋องซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอเชี่ยนชี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมคณะบริหาร
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมต้อนรับ