ราคากลาง-ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) สำหรับโรงเรียนเทศบาลนาดินดำ 2 หนองนาทราย

0
335
ราคากลาง-ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน