วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

0
207
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะครูและ พนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ” วันรักต้นไม้ประจำของชาติ  ” ณ พื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล
นาดินดำ