“วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2565

0
61
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดินดำ 4 แห่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดินดำ 2 หนองนาทราย โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2565