วิสัยทัศน์ พันธกิจ

0
778

วิสัยทัศน์ (vision)

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ รีบเ่ร่งพัฒนาแหล่งน้ำ นำหน้าด้านคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ชุมชนสามัคคี มีการสืบสานวัฒนธรรม พร้อมนำการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านบริการ ผสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ
—————————————-