สถานที่พักคอย ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย

0
257

นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดินดำ พร้อมด้วย กลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ คณะครูโรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่ง และพีน้องชาวตำบลนาดินดำ ร่วมกันจัดสถานที่พักคอยให้กับผู้ติดเชื้อโควิค 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญสุข (หลังเก่า) ม. 1 บ้านนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย