สมาชิกสภาเทศบาล

คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ


นายเที่ยงวัน นาราศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ

นายสมพร บุตรเต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ เขตที่ 1


นายสมพร บุตรเต
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1

นายภูมิ บุญชิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1

นายสมพร ศรีวัฒทานัง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขต   1

นายสุนทร กุดเป่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1

นางสาววันวิจิตร์ วรรณไชย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1

นายสุชาติ บุตรเต
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ เขตที่ 2


นายเที่ยงวัน นาราศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นางอนงค์ นันตะลิ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นายโกศล ลีกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นายนิเวศ ยาบุษดี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นายสำรวย ทองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นางวยุรี พรหมวาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2