สมาชิกสภาเทศบาล

คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ


นายเที่ยงวัน นาราศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ

นายภูมิ บุญชิต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ เขตที่ 1


นายสมพร ศรีวัฒทานัง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1

จ่าสิบตรียิ่งศักดิ์ ไชโยแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1

นายธนกฤษ เวชบรรพร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขต   1

นายบรรลุ อุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1

นายสุนทร กุดเป่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ เขตที่ 2


นางธนวันต์ ลุนราช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นางวยุรี พรหมวาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นายนิเวศ ยาบุษดี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นายสำรวย ทองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2

นายเหรียญชัย สังฆ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2