สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง2562

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง2561