เทศบาลตำบลนาดินดำจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2และ3

0
117

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดินดำ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 และ 3  โดยมี นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำพร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองผำ