เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

0
231

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์