โครการ “ส่งเสริมทักษะการลอยตัวในน้ำ เล่นน้ำได้โตไปไม่จมน้ำ”

0
23
วันที่ 9 กันยายน 2565  โรงเรียนเทศบาลนาดินดำได้จัดโครการ “ส่งเสริมทักษะการลอยตัวในน้ำ เล่นน้ำได้โตไปไม่จมน้ำ” โดยนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ ได้มอบหมายให้ นายวิชาญ แสนพันธ์สิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีทีมครูฝึกจากมหาวิทยาลัยภัฏเลยเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ Plus swimming อ.เมือง จ.เลย