โครงการกลุ่มสตรี “ออกกำลังกาย สร้างพลังกาย by แอโรบิค”

0
45

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการกลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ “ออกกำลังกาย สร้างพลังกาย by แอโรบิค” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาดินดำ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และกลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ เข้าร่วมทั้ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และมีผู้ใหญ่ใจดี โดย ผู้จัดการ บริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง มอบเสื้อในการจัดโครงการในครั้งนี้