โครงการกินให้รู้หลัก รักชีวิตพิชิตโรค

0
60

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมกับบ้านหนองทุ่ม ม. 6 จัดโครงการกินให้รู้หลัก รักชีวิต พิชิตโรค ณ วัดคีรีวงศ์ บ้านหนองทุ่ม ม. 6 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลเลย มาให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ