โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจ บี ซี จี

0
99

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมกับเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจ บี ซี จี ( U2 T For BCG) ณ หอประชุมเทศบาลนาดินดำ โดยมีท่านเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นวิทยากร กับทางคณะอาจารย์ และบัณฑิต ม.ราชภัฏเลย ให้ความรู้กับประชาชนตำบลนาดินดำ