โครงการทำผ้ามัดย้อม สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดินดำ

0
276

เมื่อวันที่  12 กันยายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำจัดโครงการทำผ้ามัดย้อม สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดินดำ โดยมีนายวิชาญ แสนพันธ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ