โครงการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดินดำ

0
32

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมางานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สำนักปลัดเทศบาลจัดทำโครงการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิค 19 โดยมีท่านเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีและท่านสมาชิกสภา เข้าร่วมในพิธี ในครั้งนี้ท่านนายกพบปะพูดคุยกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดินดำ และได้รับเกียรติจากนางกัญจน์รัตน์ สมทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการนี้